Vieraskynä

Vieraskynässä tutkijoilla ja muilla varhaiskasvatuksen asiantuntijoilla on mahdollisuus kirjoittaa tutkimuksistaan.

Oletko kiinnostunut vieraskynäilemään? Ota yhteyttä sähköpostitse tutkittuavarhaiskasvatuksesta(at)gmail.com tai lähetä kommentti. Työryhmä on apuna julkaisujen toteutuksessa, kuten oikoluvussa sekä visuaalisessa ulkoasussa.

Vieraskynä:

Nina Mellenius: ”Otan lapsen syliin ja lohdutan, ja toivon että vanhempi luottaa minuun” – Mentalisaatio lapsen kehitystä suojaavana tekijänä siirtymävaiheessa kotihoidosta varhaiskasvatukseen (18.10.2019)

Annukka Pursi: Aikuinen on yhteisöllisen leikin keskushahmo taaperoryhmässä (4.10.2019)

Minna Hannula-Sormunen: Millaista on varhaiskasvatuksen matematiikka eli ”pikkumatikka” ja miksi sitä tarvitaan? (20.9.2019)

Ann-Christin Furu: Är småbarnspedagogiken en väg till hållbar livsstil? (6.9.2019)

Hanna Tuominen: “Iso palapelihän se on” Johtajuus inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa (23.8.2019)

Marjo Mäntyjärvi: Moninaista, erilaista, silti jotain samanlaista – Varhaiskasvatuksen johtajuutta yksityisissä päiväkodeissa (9.8.2019)

Janniina Vlasov: “Päiväunille ulkokengissä?” Vertailevan tutkimusotteen hyödyntäminen varhaiskasvatuksen arvioinnissa (28.6.2019)

Marita Neitola: Lasten tuen tarve ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien näkemyksiä kolmiportaisesta tuesta (14.6.2019)

Liisa Ahonen: Voisitko sinä olla se, joka näkee lapsen haastavan käyttäytymisen taakse? (31.5.2019)

Marjaana Larpa: Lapsivaikutusten arviointi edistämässä lasten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista (17.5.2019)

Kirsti Karila: Muuttuva varhaiskasvatus ja ammattilaissukupolvet -näkökulmia julkiseen varhaiskasvatuskeskusteluun (3.5.2019)

Eeva-Leena Onnismaa: Varhaiskasvatuslain täytäntöönpano – pysyykö suunta? (19.4.2019)

Tiina Lämsä: Miltä lapsuus näyttää? (5.4.2019)

Vilja Laaksonen: ”No jos ne sanoo, ettei saa tulla mukaan leikkiin, niin sitten mä aina kiusaan jokaista.” – Kaveritaidot keinona kiusaamisen kitkemiseen (22.3.2019)

Tiina Lautamo: Tehostettua tai erityistä tukea tarvitseva lapsi aktiivisena toimijana ja osallistujana päiväkodin arjessa: tukea varhaiskasvattajan työhön etäkuntoutuksen pilottihankkeessa (8.3.2019)

Jani Erola: Miten päivähoito voi hyödyttää lapsia pitkällä aikavälillä? (22.2.2019)

Virve Keränen: Saanko koskettaa? (8.2.2019)

Jenni Vartiainen: ”Leikitään luonnontieteillä! Varhainen tieteellinen lukutaito ja lasten leikki merkitysten annon ytimessä” (14.12.2018)

Maiju Paananen: ”Lapset, joiden ääriviivat katoavat?” (30.11.2018)

Ville Ruutiainen: Kotitalouksien keskitulot yksityisten ja julkisten päiväkotien lähialueilla: tapaus Helsinki (9.11.2018)

Sivi Harkoma: Ryhmäsensitiivisyys varhaiskasvatuksen keskiöön (2.11.2018)

Merja Hautakangas: Miten voimme tukea lapsen itsesäätelytaitojen kehittymistä? (19.10.2018)

Mirja Köngäs: ”Hei, mikä tän leikin nimi on?” (5.10.2018)

Samuli Ranta: ”Miten” tulisi olla aina painavampi kuin ”Mitä” (21.9.2018)

Pekka Mertala: Mitä leikkijän mielessä liikkuu? Huomioita pienten lasten esineleikistä ja symbolisesta ajattelusta. (31.8.2018)

Jaana Juutinen: Yhteenkuuluvuuden politiikka – jatkuvaa liikettä päiväkotiarjen moninaisissa suhteissa (24.8.2018)

Jan Varpanen: Vapaus, demokratia ja jaettu todellisuus osallisuuden ytimessä (10.8.2018)

Hanna Hjelt & Mervi Eskelinen: ”Ei tarvitsisi palkan takia pahoittaa mieltään…” – Lastentarhanopettajien matalan palkan syitä ja seurauksia (27.7.2018)

Noora Heiskanen: Tuen tarve – lapsen ongelma vai lapsen ja ympäristön vuorovaikutussuhde? (13.7.2018)

SOOL: Lapsilähtöisyys ja aikuisjohtoisuus osallisuuden ja pedagogiikan aikana (29.6.2018)

Jaana Lahdenperä ja Mervi Eskelinen: Uusi varhaiskasvatuslaki on vaikuttavan ja tasalaatuisen varhaiskasvatuksen perustus (15.6.2018)

Create a website or blog at WordPress.com

Ylös ↑

%d bloggers like this: