Vieraskynä

Vieraskynässä tutkijoilla ja muilla varhaiskasvatuksen asiantuntijoilla on mahdollisuus kirjoittaa tutkimuksistaan.

Oletko kiinnostunut vieraskynäilemään? Ota yhteyttä sähköpostitse tutkittuavarhaiskasvatuksesta(at)gmail.com tai lähetä kommentti. Työryhmä on apuna julkaisujen toteutuksessa, kuten oikoluvussa sekä visuaalisessa ulkoasussa.

Vieraskynä:

2023

Janne Lepola – Miksi keskusteleva tarinoiden lukeminen lasten kanssa on tärkeä? (12.5.2023)

Meri Pihanperä – Jokainen opettajaopiskelija ansaitsee laadukkaan harjoitteluympäristön (28.4.2023)

Jenny Marttila – Varhaiskasvatuksen ammattilaiset mielen tulkitsijoina (14.4.2023)

Essi Hanhikoski, Mari Laakso, Merja Koivula & Eija Sevón: Videorikasteiset haastattelut ikkunana lasten vertaissuhteisiin varhaiskasvatuksessa (31.3.2023)

Raisa Harju-Autti & Laura Lahti – Kieli- ja kulttuuritietoisuutta varhaiskasvatukseen monin eri keinoin (17.3.2023)

Viola Soininen – Esiopettajien työhyvinvointi heijastuu ryhmän vuorovaikutukseen (3.3.2023)

Elmiina Tahkola – Tunteet, suhteet ja ruumiillisuus varhaiskasvatuksen pedagogisissa käytännöissä ja siirtymissä (17.2.2023)

Jouni Veijalainen – Hyvinvoiva varhaiskasvatuksen työntekijä on kaikkien etu (3.2.2023)

Karoliina Seppänen – Seuraa johtajaa Vettä kengässä – Perinneleikit osana varhaiskasvatuksen leikkipedagogiikkaa (20.1.2023)

2022

Jenni Ahde & Maija Björk – Globaalikasvatuksen mahdollisuudet — Aktiivisen maailmankansalaisuuden perustaa rakennetaan jo varhaiskasvatuksessa (16.12.2022)

Hanna Toivonen – Varhaiskasvatus ja talous – taloudellistuminen päiväkodin johtajan arkipäivän työn jäsentäjänä (2.12.2022)

Leif Rosqvist, Marjo Tuohi & Jarmo Kinos – Varhainen demokratiakasvatus osallisuuden käsitteistön tulkitsemiseen (18.11.2022)

Mikaela Svanbäck-Laaksonen – Daghemspersonalen kan utveckla inomhusmiljön för att stödja barnens grundläggande motoriska färdigheter (4.11.2022)

Niina Rutanen, Jasemin Can, Kaisa Harju, Yaiza Lucas Revilla & Raija Raittila – Lasten siirtymät varhaiskasvatuspolulla (21.10.2022)

Anne Soini – Varhaiskasvatuksen liikuntaopinnoilla on merkitystä opettajaopiskelijoiden koettuun pätevyyteen liikuntakasvattajina (7.10.2022)

Eija Salonen – Aamuin illoin varhaiskasvatuksessa – voiko vuorohoito palvella pienten lasten hyvinvointia? (23.9.2022)

Merja Hautakangas – Lapsen itsesäätelytaitojen tukeminen Muksuoppi-intervention avulla (9.9.2022)

Jonna Kangas, T. Ukkonen-Mikkola & S. Ranta – Varhaiskasvatuksen pedagogiikka – Kohti teoreettisia määritelmiä (26.8.2022)

Juli-Anna Aerila – Lukuilon kautta kasvaa rakkaus kirjoihin ja lukemiseen (12.8.2022)

Ilkka Ratinen – Lapsuudessa juurrutettu luontosuhde näkyy aikuisena hyvinvointina (17.6.2022)

Jemina Sohsten-Nederström – “Nyt mennään äärirajoilla” – Henkilöstön liiallinen kuormittuminen heikentää laadukkaan vuorovaikutuksen edellytyksiä varhaiskasvatuksessa (3.6.2022)

Suvi Määttä – Paikallaanolon tasapainottamista – päiväkodin käytänteet keskeisessä roolissa (20.5.2022)

Siippainen, Kuusiholma-Linnamäki & Repo – Osallistumisen esteitä metsästämässä. Esimerkkinä viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu (6.5.2022)

Outi Arvola & Anna-Leena Lastikka – Avaimia kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoiseen varhaiskasvatukseen (22.4.2022)

Jaakko Hilppö – Lasten projektit: jotain vanhaa, joitain uutta ja jotain myötätuntoista (1.4.2022)

Satu Karjalainen – Ilolla väritetty varhaiskasvatuksen arki (25.3.2022)

Katja Tervahartiala – Lasten fysiologinen stressinsäätely kotihoidossa ja varhaiskasvatuksessa (11.3.2022)

Kaisu Peltoperä – Toteutuuko varhaiskasvatuksen vuorohoidossa lasten oikeus pedagogiikkaan? (25.2.2022)

Inkeri Ruokonen – Lapsen oikeus taiteellisen ilmaisun ja oppimisen iloon (11.2.2022)

Jonna Kangas & Heidi Harju-Luukkainen – ”Enemmän kaikkea” – Varhaiskasvatuksen opettajan osaaminen nyt ja tulevaisuudessa (28.1.2022)

Jyrki Reunamo – Tapahtumavaahdosta varhaiskasvatuksen Kehittävään Palautteeseen (14.1.2022)

2021

Virpi Yliverronen – Pienten lasten käsityöt – mahdotontako? (17.12.2021)

Anna Buss – Övningsdaghemsnätverk – ett sätt att samarbeta mellan småbarnspedagogik och universitet (3.12.2021)

Olli Kamunen – Leikin tulevaisuus – Lapsen kokemuksia virtuaalimaailmasta (19.11.2021)

Päivi Pihlaja – Inkluusio – mahdottomia ajatuksia ja mahdollisuuksien tarkastelua (5.11.2021)

Tuuli Paasolainen – Musiikin monipuoliset mahdollisuudet lapsiryhmissä (22.10.2021)

Jenni Salminen – Vuorovaikutuksen monet ulottuvuudet taaperon kehityksen ja oppimisen luotseina (8.10.2021)

Marita Neitola – Veo kadoksissa?  –  Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuvaa selkiytettävä (24.9.2021)

Salla Fjallström – Yhdenvertaisuus varhaiskasvatukseen osallistumisen mahdollisuuksissa vaatii vielä työtä (10.9.2021)

Samuli Ranta – Onko tiimityön toimivuus edellytys laadukkaalle varhaiskasvatukselle? Tiimityön merkitys varhaiskasvatuksessa (27.8.2021)

Riikka Sirkko, Juutinen, Kyrönlampi, Puroila, Takala ja Viljamaa – Mukana? Yhteenkuuluvuuden politiikka kasvatusyhteisöissä (13.8.2021)

Suvi Varvemaa, Anna Heinonen, Riku Grundström ja Riikka Leinonen – Ei yhdenvertaisuutta ilman sukupuolisensitiivisyyttä (25.6.2021)

Ilkka Tahvanainen ja Jarkko Kokkonen – Oman elämän ääni – katsomuskasvatus vahvistamassa ihmisyyden rakentumista (11.6.2021)

Ritva Ketonen – Lasten kirjaintuntemus ja alkava lukutaito ( 28.5.2021)

Larissa Strodel- Paananen – Kun ympäristö kuormittaa – aistisäätelyn huomioiminen päiväkotiympäristössä (14.5.2021)

Elina Weckström – Osallisuuden toimintakulttuuri antaa tilaa lasten kerronnalle ja aloitteille (30.4.2021)

Eirja Suhonen – Stressaantuvatko taaperot aloittaessaan varhaiskasvatuksessa? (16.4.2021)

Marja Roslund – Luontoaltistus päiväkodeissa edistää kaupunkilaislasten immuunitasapainoa (2.4.2021)

Tuula Stenius – “Kakkapieru. Olipa kerran mitä sanoit.” Pienten lasten huumorin erityispiirteitä (19.3.2021)

Satu Valkonen & Ann-Christin Furu – Miten käsitellä kestävää elämäntapaa lasten kanssa?  Uusi työkalu kestävän varhaiskasvatuksen kehittämiseen (5.3.2021)

Kaisa Pihlainen – Lasten mukavat ja kurjat kokemukset varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen tukena (19.2.2021)

Sanna Tilli – “Aattelen näin, että mikään muu ei oo pysyvää kuin muutos” . Varhaiskasvatuksessa tapahtuneet muutokset päiväkodin johtajien puheissa (5.2.2021)

Anne Koski – Ainoa mikä on varmaa, on se, että kaikki on epävarmaa -vai onko? -Tutkittu tieto varhaiskasvatuksen johtajan tukena epävarmana aikana (22.1.2021)

2020

Reetta Lehto – Ruokailukäytännöt varhaiskasvatuksessa ja niiden yhteydet lasten ruoankäyttöön (18.12.2020)

Samuli Ranta – Voiko positiivista pedagogiikkaa toteuttaa päiväkodissa? (4.12.2020)

Susanna Itäkare & Mervi Eskelinen – ”Eikä meillä ole ns. ’tyttöjen ja poikien juttuja’”. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja sukupuolisensitiivisyys paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa (20.11.2020)

Anna Pauliina Rainio, Emma Kurenlahti & Linda Nurhonen – Miten tukea myötätunnon laajenevia kehiä varhaiskasvatuksessa? (6.11.2020)

Outi Keinänen: Kun lapsen sisarus kuolee; Kun kuolemasta tulee yllättäen osa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen elämää (23.10.2020)

Sara Sintonen – Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa Haltijan maailmoissa (9.10.2020)

Jan Varpanen, Sini Leikkola ja Kirsi Karila – Teknologiakasvatus varhaiskasvatuksessa – Tuttua ja tuntematonta (25.9.2020)

Marika Matengu – Perinteisestä opetusharjoittelusta kohti kollektiivista työssäoppimista (11.9.2020)

Mia Heikkilä, Ann Christin Furu, Anette Hellman, Anne Lillvist ja Anna Rantala – Hur ska vi förstå barns deltagande i förskola och daghem under inledningen av coronavirusets utbrott i Finland och Sverige? (28.8.2020)

Marja Syrjämäki – Vertaisvuorovaikutusta vahvistavaa pedagogiikkaa (14 .8.2020)

Jaakko H. Moilanen – Varhaiskasvatuksen opettajien kuvataidekasvatusosaaminen on riippuvainen koko kasvatus- ja koulutuspolun laadukkuudesta (26.6.2020)

Marika Koivuniemi, Susanna Kinnunen, Kristiina Mänty & Hanna Järvenoja -Päiväkotiarjen tilanteet – Mahdollisuus lasten tunteiden säätelytaitojen tukemiseen (12.6.2020)

Suvi Kettumäki: Lapsen etua vai aikuisen halua (29.5.2020)

Anna-Leena Lastikka: Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja perheiden vahvuudet, osaaminen ja aktiivinen osallisuus suomalaisessa varhaiskasvatuksessa (15.5.2020)

Laura Rantavuori: Joustava esi- ja alkuopetus – rajavyöhyke kutsuu kasvattajia yhteiseen ongelmanratkaisuun (1.5.2020)

Arja Sääkslahti ja Nina Korhonen: Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – lasten tarvitsemaa fyysistä aktiivisuutta (17.4.2020)

Noora Heiskanen: Kun vanhempien ja ammattilaisten käsitykset lapsen tuen tarpeesta eroavat: esimerkkinä haastavaksi koetun käyttäytymisen arvioiminen (3.4.2020)

Titta Kettukangas: ARKEA, KOKOPÄIVÄPEDAGOGIIKKAA VAI MITÄ SE VARHAISKASVATUS NYT OIKEASTAAN OLIKAAN? (20.3.2020)

Elina Fonsén: Jaettu pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa – yhteinen vastuu pedagogiikan laadusta (6.3.2020)

Satu Valkonen, Jaana Pesonen & Kristiina Brunila: ”No johan on markkinat! Yksityiset päiväkodit, koulutusvienti ja varhaispedagogiikan kaupallistuminen näkökulmina varhaiskasvatuksen markkinoitumiseen” (21.2.2020)

Jouni Veijalainen: Mitä on lapsen itsesäätely ja mitä sen kehittyminen edellyttää? (7.2.2020)

Outi Ylitapio-Mäntylä: Yhteistä työtä vai kurinalaista tiimityötä (24.1.2020)

2019

Eliisa Leskisenoja: Hyvinvoinnin supervoimat positiivisen pedagogiikan työkaluina (13.12.2019)

Pekka Mertala: “Netti toimii, jos ei oo liian kaukana netistä”: Alle kouluikäisten lasten käsityksiä digitaalisista teknologioista ja niiden toimintaperiaatteista (29.11.2019)

Lasse Lipponen: Oikeus surra? Lasten suru ja suremisen kulttuuriset käytännöt varhaiskasvatuksessa (15.11.2019)

Anna Siippainen: ”Et ei sitä huvitteluiltahoitoo eikä viikonloppuhoitoo pystytä järjestämään” – Epäsäännölliset hoitoajat ja varhaiskasvatuksen merkitykset (1.11.2019)

Nina Mellenius: ”Otan lapsen syliin ja lohdutan, ja toivon että vanhempi luottaa minuun” – Mentalisaatio lapsen kehitystä suojaavana tekijänä siirtymävaiheessa kotihoidosta varhaiskasvatukseen (18.10.2019)

Annukka Pursi: Aikuinen on yhteisöllisen leikin keskushahmo taaperoryhmässä (4.10.2019)

Minna Hannula-Sormunen: Millaista on varhaiskasvatuksen matematiikka eli ”pikkumatikka” ja miksi sitä tarvitaan? (20.9.2019)

Ann-Christin Furu: Är småbarnspedagogiken en väg till hållbar livsstil? (6.9.2019)

Hanna Tuominen: “Iso palapelihän se on” Johtajuus inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa (23.8.2019)

Marjo Mäntyjärvi: Moninaista, erilaista, silti jotain samanlaista – Varhaiskasvatuksen johtajuutta yksityisissä päiväkodeissa (9.8.2019)

Janniina Vlasov: “Päiväunille ulkokengissä?” Vertailevan tutkimusotteen hyödyntäminen varhaiskasvatuksen arvioinnissa (28.6.2019)

Marita Neitola: Lasten tuen tarve ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien näkemyksiä kolmiportaisesta tuesta (14.6.2019)

Liisa Ahonen: Voisitko sinä olla se, joka näkee lapsen haastavan käyttäytymisen taakse? (31.5.2019)

Marjaana Larpa: Lapsivaikutusten arviointi edistämässä lasten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista (17.5.2019)

Kirsti Karila: Muuttuva varhaiskasvatus ja ammattilaissukupolvet -näkökulmia julkiseen varhaiskasvatuskeskusteluun (3.5.2019)

Eeva-Leena Onnismaa: Varhaiskasvatuslain täytäntöönpano – pysyykö suunta? (19.4.2019)

Tiina Lämsä: Miltä lapsuus näyttää? (5.4.2019)

Vilja Laaksonen: ”No jos ne sanoo, ettei saa tulla mukaan leikkiin, niin sitten mä aina kiusaan jokaista.” – Kaveritaidot keinona kiusaamisen kitkemiseen (22.3.2019)

Tiina Lautamo: Tehostettua tai erityistä tukea tarvitseva lapsi aktiivisena toimijana ja osallistujana päiväkodin arjessa: tukea varhaiskasvattajan työhön etäkuntoutuksen pilottihankkeessa (8.3.2019)

Jani Erola: Miten päivähoito voi hyödyttää lapsia pitkällä aikavälillä? (22.2.2019)

Virve Keränen: Saanko koskettaa? (8.2.2019)

2018

Jenni Vartiainen: ”Leikitään luonnontieteillä! Varhainen tieteellinen lukutaito ja lasten leikki merkitysten annon ytimessä” (14.12.2018)

Maiju Paananen: ”Lapset, joiden ääriviivat katoavat?” (30.11.2018)

Ville Ruutiainen: Kotitalouksien keskitulot yksityisten ja julkisten päiväkotien lähialueilla: tapaus Helsinki (9.11.2018)

Sivi Harkoma: Ryhmäsensitiivisyys varhaiskasvatuksen keskiöön (2.11.2018)

Merja Hautakangas: Miten voimme tukea lapsen itsesäätelytaitojen kehittymistä? (19.10.2018)

Mirja Köngäs: ”Hei, mikä tän leikin nimi on?” (5.10.2018)

Samuli Ranta: ”Miten” tulisi olla aina painavampi kuin ”Mitä” (21.9.2018)

Pekka Mertala: Mitä leikkijän mielessä liikkuu? Huomioita pienten lasten esineleikistä ja symbolisesta ajattelusta. (31.8.2018)

Jaana Juutinen: Yhteenkuuluvuuden politiikka – jatkuvaa liikettä päiväkotiarjen moninaisissa suhteissa (24.8.2018)

Jan Varpanen: Vapaus, demokratia ja jaettu todellisuus osallisuuden ytimessä (10.8.2018)

Hanna Hjelt & Mervi Eskelinen: ”Ei tarvitsisi palkan takia pahoittaa mieltään…” – Lastentarhanopettajien matalan palkan syitä ja seurauksia (27.7.2018)

Noora Heiskanen: Tuen tarve – lapsen ongelma vai lapsen ja ympäristön vuorovaikutussuhde? (13.7.2018)

SOOL: Lapsilähtöisyys ja aikuisjohtoisuus osallisuuden ja pedagogiikan aikana (29.6.2018)

Jaana Lahdenperä ja Mervi Eskelinen: Uusi varhaiskasvatuslaki on vaikuttavan ja tasalaatuisen varhaiskasvatuksen perustus (15.6.2018)

Huom! Työryhmän jäsenet avustavat julkaisuissa. Kirjoittajat itse vastaavat sisällöistä.