Myyräjoukko selvittää

Myyräjoukko on varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on selvittää varhaiskasvatukseen liittyviä ilmiöitä. Selvitykset rakennetaan tutkitun tiedon pohjalle ja ilmiöiden esilletuonnissa hyödynnetään varhaiskasvatuksen henkilöstölle tehtyjä kyselyjä. Selvitysten tarkoitus on ravistella, herätellä ja inspiroida ihmisiä kyseisestä asiasta. Toivomme, että selvitysten avulla voimme toimia alkusysäyksenä ja saamme ihmisiä kiinnostumaan selvitysten aihepiireistä ja tutkimaan näitä teemoja syvemmin.


Myyräjoukkoselvitti keväällä 2018 suhdelukujen toteutumista päiväkodeissa. Kyselyyn vastasi 845 varhaiskasvatuksen työntekijää 95 eri kunnasta. (julkaistu 25.1.2019)

Sak-työaikaselvitys 2019  (julkaistu 25.1.2019)

Suhdelukuselvitys 2018 (julkaistu 1.6.2018)

Linkit kirjoituksiin:

Tammikuu 2019:

Sak-työaikaselvitys 4/4: Johtopäätökset ja pohdinta

Sak-työaikaselvitys 3/4: Kysely

Sak-työaikaselvitys 2/4: Lapsiryhmän ulkopuolisen työajan kehitys ja merkitys

Sak-työaikaselvitys 1/4: Johdanto

Toukokuu 2018:

Suhdelukuselvitys 1/4 – Johdanto suhdelukuihin

Suhdelukuselvitys 2/4: Varhaiskasvatuksen vaikuttavuus ja taloudelliset ristiriidat

Suhdelukuselvitys 3/4: Suhdelukujen vaikutukset toimintaan

Suhdelukuselvitys 4/4: Pohdinta ja tulokset