Tehostettua tai erityistä tukea tarvitseva lapsi aktiivisena toimijana ja osallistujana päiväkodin arjessa: tukea varhaiskasvattajan työhön etäkuntoutuksen pilottihankkeessa

Lasten osallistumisen ja osallisuuden mahdollistaminen erilaisissa arjen ympäristöissä on nostettu yleisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin kasvatuksen, sosiaalialan kuin kuntoutuksenkin asiantuntijoiden puheenvuoroissa (mm. Sipari ym., 2017). Toimintaterapiassa lasten kuntoutuksen yleisenä ohjaavana periaatteena ovat lapsi- ja perhelähtöinen toiminta. Käytännössä tämän tarkoittaa lapsen ja perheen mukanaoloa lapsen vahvuuksien sekä arjen ongelmien määrittelyssä, kuntoutumisen tavoitteiden asettelussa sekä myös arjen ongelmaratkaisussa (Kramer et al. 2012). Tähän terapeutti-perhe-lapsi vuoropuheluun tulisi aina liittää aktiivisiksi toimijoiksi myös muut verkoston toimijat kuten varhaiskasvattajat, jotka tekevät töitä lapsen jokapäiväisessä arjessa (Brito ja Lindsay, 2016). Kun lapsella on paljon tuen tarpeita arjessaan ja oppimisessaan, hän voi saada myös kuntoutusta Kelan kustantamana. Erityisesti tällöin korostuu aikuisten monialainen yhteistyö lapsen arjen tukena. Jatka lukemista ”Tehostettua tai erityistä tukea tarvitseva lapsi aktiivisena toimijana ja osallistujana päiväkodin arjessa: tukea varhaiskasvattajan työhön etäkuntoutuksen pilottihankkeessa”

Ensi viikolla vieraskynässä Tiina Lautamo

Tiina_Lautamo
Tiina Lautamo, FT, TtL, yliopettaja ja leikin asiantuntija

Tiina on toiminnan tutkija sekä lapsen leikin asiantuntija. Lapsen arjen taitojen oppiminen ja osallistumisen mahdollistaminen varhaiskasvatuksen ja perheen arjessa ovat hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan. Tiina on toimintaterapeutti, terveystieteiden lisensiaatti ja väitellyt filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa varhaiskasvatustieteessä 2012. Hän tarkastelee maailmaa ja sen ilmiöitä monitieteisestä näkökulmasta. Tällä hetkellä hän työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa yliopettajana sekä osa-aikaisesti omassa yrityksessään Ralla Oy:ssä. Jatka lukemista ”Ensi viikolla vieraskynässä Tiina Lautamo”