Lapsivaikutusten arviointi edistämässä lasten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista

Vieraskynässä Marjaana Larpa

Lapsivaikutusten arviointia (LAVA, eng. child impact assessment) voidaan tehdä yksilö- ja ryhmäkohtaisena. Keskityn tässä kirjoituksessa lapsiryhmiä koskevaan LAVA:n, joka oli näkökulmani myös Pro gradu -työssäni ja joka on minulle lainvalmistelutehtävistä tuttu.  Kollektiivisessa LAVA:ssa tutkitaan lapsiryhmän tai -väestön etua. Lapsiryhmiä koskevaa arviointia tekevät päättäjät niin valtion, kuntien kuin instituutioiden, kuten Opetushallituksen, tasolla. Jatka lukemista ”Lapsivaikutusten arviointi edistämässä lasten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista”

Ensi viikolla vieraskynässä Marjaana Larpa

Marjaana Larpa toimii opetus- ja kulttuuriministeriössä juristina varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osastolla. Oikeustieteellisen pro gradu -työn hän kirjoitti vuonna 2018 lapsivaikutusten arvioinneista lasten perus- ja ihmisoikeuksien edistäjänä. Jatka lukemista ”Ensi viikolla vieraskynässä Marjaana Larpa”