Ensi viikolla vieraskynässä Kaisa Pihlainen

Kaisa Pihlainen

Kaisa Pihlainen on kasvatustieteen tohtori, joka työskentelee tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian osastolla (tenure track, erityispedagogiikka). Hän on osallistunut varhaiskasvatuksen kehittämishankkeisiin, joissa on tutkittu ja kehitetty teknologia-, ympäristö- ja sanataidekasvatusta sekä moniammatillista yhteistyötä. 

Blogikirjoitus pohjautuu kahteen artikkeliin, joissa käsitellään lasten osallistumista varhaiskasvatuksen arviointiin. Lasten osallistuminen tapahtui keskustelutilanteissa, joissa lasten huoltajat kirjoittivat ylös lasten näkemyksiä varhaiskasvatuksen mukavista ja kurjista asioista. Tutkimusaineisto on kerätty ennen koronapandemiaa. Lasten kokemuksia voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksen prosessi- ja rakennelaadun parantamisessa. Lisäksi blogikirjoituksessa peräänkuulutetaan perhelähtöisen toiminnan vahvistamista niin varhaiskasvatuksessa kuin sen kehittämisessä tutkimuksen keinoin. 

Tutkimusartikkelit löytyvät seuraavien linkkien takaa: 

Lasten mukavina pitämät asiat varhaiskasvatuksessa: https://jecer.org/wp-content/uploads/2019/10/Pihlainen-Reunamo-Karna-issue8-1.pdf

Lasten kielteisinä pitämät asiat varhaiskasvatuksessa: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03004430.2020.1801667

Ensi viikolla vieraana Sanna Tilli

Sanna Tilli

Sanna Tilli on varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kasvatustieteen maisteri, joka työskentelee yksikön veo:na ja varajohtajana Vantaalla. Hän on kiinnostunut laadukkaan varhaiskasvatuksen edistämisestä, kehittämisestä sekä johtamisesta; varhaiskasvatustoiminnassa etenkin leikki ja osallisuus ovat sydäntä lähellä. 

Jatka lukemista ”Ensi viikolla vieraana Sanna Tilli”

Ensi viikolla vieraana Anne Koski

Anne Koski

Anne Koski (VO, KM) työskentelee tällä hetkellä tohtorikoulutettavana Vaasan yliopiston Johtamisen yksikössä. Kosken väitöskirjan aiheena on varhaiskasvatuksen dialogis-narratiivinen johtajuus koronan aikana.

Jatka lukemista ”Ensi viikolla vieraana Anne Koski”