Kieli- ja kulttuuritietoisuutta varhaiskasvatukseen monin eri keinoin

Vieraskynässä Raisa Harju-Autti ja Laura Lahti

Kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden lisääntyminen yhteiskunnassa näkyy varhaiskasvatuksessa erityisesti pääkaupunkiseudulla mutta yhä enenevässä määrin myös muualla Suomessa (Tilastokeskus, 2022). Tämä edellyttää varhaiskasvatuksessa työskenteleviltä ammattilaisilta uudenlaista kieli- ja kulttuuritietoista työskentelyotetta. 

Jatka lukemista ”Kieli- ja kulttuuritietoisuutta varhaiskasvatukseen monin eri keinoin”

Ensi viikolla vieraskynässä Raisa Harju-Autti ja Laura Lahti

Raisa Harju-Autti (kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto)

Jatka lukemista ”Ensi viikolla vieraskynässä Raisa Harju-Autti ja Laura Lahti”

Esiopettajien työhyvinvointi heijastuu ryhmän vuorovaikutukseen

Vieraskynässä Viola Soininen

Opettajien työhyvinvoinnin heikentyminen on herättänyt huolta viime vuosina. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n vuoden 2021 työolobarometriin vastanneista varhaiskasvatuksen opettajista 47 % koki työstressiä erittäin usein tai melko usein (Golnick & Ilves, 2022). Lisäksi OAJ tiedotti syksyllä 2021, että 63 % varhaiskasvatuksen opettajista on harkinnut alanvaihtoa. Yleisimpiä syitä alanvaihdon harkinnalle olivat matala palkkataso, työmäärän lisääntyminen ja työn kuormittavuus. 

Jatka lukemista ”Esiopettajien työhyvinvointi heijastuu ryhmän vuorovaikutukseen”

Ensi viikolla vieraskynässä Viola Soininen

Viola Soininen

Jatka lukemista ”Ensi viikolla vieraskynässä Viola Soininen”

Tunteet, suhteet ja ruumiillisuus varhaiskasvatuksen pedagogisissa käytännöissä ja siirtymissä

Vieraskynässä Elmiina Tahkola

Johdanto

Useissa tutkimuksissa ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tunteita kuvataan  kokonaisvaltaisena osana varhaiskasvatuksen toimintaa, vuorovaikutusta ja käytänteitä (Opetushallitus [OPH], 2022; Warren, 2021). Varhaiskasvatuksessa lapsella tulisi olla mahdollisuus kokea yhteyttä toisiin, käsitellä tunteitaan ja tulla ymmärretyksi hänelle luontevilla ilmaisutavoilla, kuten kehollisesti (OPH, 2022). Tässä blogitekstissä tarkastelen tunteita suhteiden ja ruumiillisuuden kautta, peilaten niitä erityisesti pedagogisiin käytäntöihin ja siirtymiin. 

Jatka lukemista ”Tunteet, suhteet ja ruumiillisuus varhaiskasvatuksen pedagogisissa käytännöissä ja siirtymissä”

Ensi viikolla vieraskynässä Elmiina Tahkola

Elmiina Tahkola

Jatka lukemista ”Ensi viikolla vieraskynässä Elmiina Tahkola”

Hyvinvoiva varhaiskasvatuksen työntekijä on kaikkien etu

Vieraskynässä Jouni Veijalainen

Intro

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden stressistä ja kuormittuneisuudesta on keskusteltu niin pitkään kuin muistan. Alueellisesti ja yksikkökohtaisesti työstressin vaihtelu on suurta, ja onneksi alalla on paljon työntekijöitä, jotka voivat toteuttaa työtään ilman liiallisen kuormittumisen uhkaa. Huoleni kohdistuu niihin, joilla stressi ja kuormittuneisuus on jokapäiväistä arkea. Haluni kirjoittaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden stressistä ja kuormittuneisuudesta perustuu ihmisyyttä vaalivaan velvollisuuteen. Meillä on periaatteellinen velvollisuus pyrkiä puuttumaan sekä ennaltaehkäisemään sellaisiin epäkohtiin, jotka aiheuttavat monialaista kipuilua sekä aikuisissa että lapsissa. Onneksi varhaiskasvatustyö voi olla erittäin antoisaa ja merkitystä tuottavaa työtä.  On etuoikeutettua ja merkityksellistä kohdata kehittymisen, oivaltamisen, rakastamisen, vilpittömyyden, yrityksen ja erehdyksen epätäydellisen täydellisiä hetkiä yhdessä lasten kanssa. Nämä elämän arvokkaat ja merkitykselliset hetket kannattelevat ja antavat työntekijöille paljon, mutta valitettavasti ne eivät riitä sellaisenaan pelastamaan kaikkia kuormittuneisuudelta ja stressiltä. Stressiä ja kuormittuneisuutta tuottavia epäkohtia ei tulisi taltuttaa vain nostamalla esille varhaiskasvatustyön merkitystä ja ainutlaatuisuutta huokuvia sisältöjä. Tarvitsemme työn imua sekä pitovoimaa kannattelevia rakenteita puuttumalla stressin ja kuormittuneisuuden epäkohtiin, eikä vaientamalla niitä sillä mitä työ voi antaa.

Jatka lukemista ”Hyvinvoiva varhaiskasvatuksen työntekijä on kaikkien etu”

Ensi viikolla vieraskynässä Jouni Veijalainen

Kasvatustieteen tohtori Jouni Veijalainen kouluttaa ja luennoi kasvatuksesta, lasten että aikuisten kehityksestä ja oppimisesta, sekä työhyvinvoinnin monimuotoisista ulottuvuuksista. Vuonna 2020 julkaistun lasten itsesäätelyä käsittelevän väitöskirjan lisäksi, Jouni on inspiroitunut tutkimaan myös aikuisten itsesäätelyä työelämässä ja sen ulkopuolella.

Jatka lukemista ”Ensi viikolla vieraskynässä Jouni Veijalainen”

Seuraa johtajaa Vettä kengässä – Perinneleikit osana varhaiskasvatuksen leikkipedagogiikkaa

 Vieraskynässä Karoliina Seppänen            

Jatka lukemista ”Seuraa johtajaa Vettä kengässä – Perinneleikit osana varhaiskasvatuksen leikkipedagogiikkaa”

Ensi viikon vieraskynässä Karoliina Seppänen

Olen kasvatus- ja koulutusalan kouluttaja ammatillisessa aikuisoppilaitoksessa Helsingissä. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri (varhaiskasvatus) ja erityisopettaja. Olen toiminut varhaiskasvatuksessa opettajana, varajohtajana ja erityisopettajana. Olen myös osana Tutkittua varhaiskasvatuksesta- blogin toimittajatiimiä vuodesta 2020 asti. 

Seuraavan viikon blogikirjoitus käsittelee perinneleikkejä osana leikkipedagogiikkaa. Teksti perustuu kirjoitukseeni “Perinneleikit osana lasten kulttuuria” Ekirjassa “Leikin ammattilaiset- leikki ilmiönä ja varhaiskasvatuksen toimintamuotona” (Helsingin yliopisto). Kirjoituksen aihe kumpusi omasta kiinnostuksesta lastenkulttuuria ja leikin nykytilaa kohtaan. Perinneleikit ovat aihe, johon toivon palaavani vielä myöhemmin uudestaan.

LinkedIn: Karoliina Seppänen